Rzeczoznawca budowlany – jaki jest zakres zadań tego specjalisty?

Analiza oceny technicznej budynku, stan infrastruktury, status rozwiązań prawnych nieruchomości – zakres tematów, którymi może zająć się rzeczoznawca budowlany jest wyjątkowo szeroki. Jak prawidłowo dobrać specjalistę i na co zwrócić uwagę?

Kim jest rzeczoznawcza budowlany?

Rzeczoznawca budowlany pełni istotną rolę w dziedzinie budownictwa jako osoba posiadająca uprawnienia do sporządzania niezależnych i samodzielnych ekspertyz dotyczących różnych aspektów związanych z budową. Ich działalność obejmuje wydawanie fachowych opinii, przeprowadzanie pomiarów oraz formułowanie wniosków i zaleceń, które mają znaczący wpływ na działania organów państwowych, a także służą do rozstrzygania sporów między różnymi uczestnikami procesu budowlanego, klientami oraz firmami z branży.

Dobry rzeczoznawca budowlany musi wykazywać się szeroką wiedzą i doświadczeniem w konkretnej specjalizacji budowlanej, co jest potwierdzane przez otrzymanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego, wydawanego przez właściwe organy samorządu zawodowego, takie jak izby architektów i inżynierów budownictwa. Warto jednak zaznaczyć, że przed rokiem 2014 funkcja rzeczoznawcy budowlanego była uznawana za samodzielną funkcję techniczną w sektorze budowlanym.

Wraz z wejściem w życie ustawy deregulacyjnej w 2014 roku, pewne aspekty związane z rzeczoznawstwem budowlanym zostały przeniesione z ustawy Prawo budowlane na kompetencje organów samorządu zawodowego. Mimo to rzeczoznawcy budowlani nadal odgrywają kluczową rolę w środowisku budowlanym, zapewniając niezależne i wiarygodne ekspertyzy oraz opinie.

Ile kosztuje rzeczoznawca budowlany?

Ceny usług rzeczoznawcy budowlanego są bezpośrednio uzależnione m.in. od zakresu pracy, skomplikowania zlecenia oraz – o czym warto pamiętać – doświadczenia, historii działalności samego rzeczoznawcy. Rzeczoznawcy budowlani ustalają swoje wynagrodzenie na podstawie stawek godzinowych lub w formie stałej kwoty za wykonaną usługę. W zdecydowanej większości przypadków korzysta się tu z tabeli taksy rzeczoznawców budowlanych, która stanowi orientacyjne wytyczne dotyczące wysokości wynagrodzenia za konkretne usługi. Istnieje jednak oczywiście możliwość indywidualnych ustaleń wynagrodzenia dla rzeczoznawcy budowlanego. I tak, można np. przyjąć, że cena za wycenę nieruchomości – czyli audyt lub operat – przez rzeczoznawcę budowlanego może wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych, w zależności od rozmiaru i specyfiki nieruchomości oraz wymaganego zakresu pracy.

Przeczytaj także:  Gwoździowanie jako technika wzmacniania gruntu

Na co zwrócić uwagę wybierając rzeczoznawcę budowlanego?

Podstawą przy wyborze rzeczoznawcy powinno być jego doświadczenie – mimo że, co naturalne, ważna jest wiedza, to właśnie lata pracy w branży pozwalają często uchwycić w sektorze budowlanym to, co często jest na drugim planie. 

Nie należy z kolei kierować się wyłącznie ceną usługi. Choć koszt pracy rzeczoznawcy budowlanego jest istotny, nie powinien być on jedynym kryterium wyboru. Budownictwo to sfera, w przypadku której pewność i trafność decyzji odgrywa kolosalne znaczenie i przekłada się często na wielocyfrowe kwoty – w tym kontekście nadmierna oszczędność kosztem jakości będzie błędem.

Przewiń na górę