Płyty wermikulitowe – uniwersalne izolacje termiczne

Płyty wermikulitowe w różnych wariantach są jednym z najbardziej uniwersalnych typów izolacji termicznych. Stosuje się je tam, gdzie osiągane są bardzo wysokie temperatury, ale też przy temperaturach umiarkowanych. Z czego wynika ta uniwersalność i gdzie można ją wykorzystać?

Ochrona przed wysokimi temperaturami

Płyta wermikulitowa formowana z wermikulitu z dodatkiem spoiw jest materiałem, który można bardzo łatwo obrabiać, a który wykazuje bardzo wysoką odporność na działanie wysokiej temperatury. W przemyśle tego typu izolacje znalazły zastosowanie na przykład jako wyłożenia pieców i komór spalania, zarówno na ścianach ogniowych, jak i na ścianach tylnych.

Stosuje się je także w przemyśle energetycznym, gdzie podstawowym zadaniem izolacji termicznej jest utrzymanie wysokich temperatur w obrębie urządzeń, dla których są one optymalne do pracy. W ten sposób zwiększa się wydajność energetyczną, a także – zapewniając stałe warunki pracy – zmniejsza się ryzyko awarii niektórych elementów instalacji.

Izolacje budynków

Ponieważ masa własna płyt wermikulitowych jest niska, mogą one być wykorzystywane jako materiał izolacyjny w konstrukcji budynków. Nie jest to – przynajmniej w Polsce – często stosowane rozwiązanie, natomiast obiekty izolowane płytami wermikulitowymi (mogą to być na przykład niektóre konstrukcje modułowe) pozwalają mniejszymi nakładami energii utrzymać optymalną temperaturę wewnątrz, powstrzymując przenikanie ciepła przez ściany, stropy lub podłogi.

W tym przypadku nie chodzi oczywiście o właściwości ogniochronne, tylko ogólnie wysoki poziom izolacji termicznej, natomiast warto pamiętać, że konstrukcje zabezpieczone wermikulitem będą również mniej podatne na rozprzestrzenianie się pożarów.

Ochrona reaktorów chemicznych

Płyty wermikulitowe wykorzystywane są niekiedy w przemyśle chemicznym. Tutaj ich rola jest podobna jak w energetyce. Mają za zadanie pomóc w utrzymaniu stałych i optymalnych warunków na przykład w obrębie reaktorów biochemicznych lub dużych reaktorów chemicznych przeznaczonych do pracy ciągłej lub przerywanej. Cały proces, dzięki zastosowaniu izolacji termicznej, staje się bardziej energooszczędny, a utrzymanie temperatury jest łatwiejsze w całej objętości mieszaniny reakcyjnej.

Przeczytaj także:  Wynajem podnośników - dlaczego to się opłaca? Poznaj 4 korzyści

Nadal jednak podstawowym zastosowaniem klasycznych płyt wermikulitowych jest izolacja palenisk, pieców i kominków – materiał ten wytrzymuje bardzo wysokie temperatury, a w czasie nagrzewania nie emituje szkodliwych gazów. Sam też nie podlega szybkiej degradacji, co w połączeniu z relatywnie niską masą pozwala tworzyć proste, ale trwałe i skuteczne konstrukcje ochronne

Przewiń na górę