KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

  • W TRZECIEJ EDYCJI KONKURSU PRZYJMUJEMY PROJEKTY MAGISTERSKIE Z KIERUNKU ARCHITEKTURA WYKONANE I OBRONIONE W LATACH 2019 – 2021!
  • Do konkursu przyjmowane są prace wraz z Kartą Zgłoszenia Uczestnictwa potwierdzoną przez autora pracy, promotora pracy i dziekana Wydziału, na którym praca została wykonana.
  • Termin nadsyłania prac: od 01.10.2021 do 22.10.2021.
  • Termin obrad Jury: 05.11.2021.
  • Termin ogłoszenia wyników, otwarcia wystawy pokonkursowej i odbioru nagród: 25.11.2021.
  • Termin odbioru prac: od 09.12.2021 do 16.12.2021.

 

  • W terminie wyznaczonym przez organizatorów należy przekazać prace wraz z Kartą Zgłoszenia Uczestnictwa na adres:

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej
ul. Oskara Sosnowskiego 11,
pok. 007
15-893 Białystok

  • Prace można składać osobiście lub przesyłać. Prace doręczone po upływie terminu wyznaczonego przez organizatorów nie zostaną dopuszczone do konkursu.
  • Na opakowaniu pracy (wymagana jest plastikowa teczka) należy umieścić hasło „Konkurs Drewno w Architekturze”, a także informacje: nazwa wydziału i uczelni, adres, telefon.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie w REGULAMINIE.

Karta Zgłoszenia Uczestnictwa

(kliknij i ściągnij plik .doc)