KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

  • W CZWARTEJ EDYCJI KONKURSU PRZYJMUJEMY PROJEKTY MAGISTERSKIE Z KIERUNKU ARCHITEKTURA WYKONANE I OBRONIONE W LATACH 2021 – 2022!
  • Do konkursu przyjmowane są prace wraz z Kartą Zgłoszenia Uczestnictwa potwierdzoną przez autora pracy, promotora pracy i dziekana Wydziału, na którym praca została wykonana.
  • Nowe terminy:
  1. Termin nadsyłania prac: od 03.10.2022 do 21.10.2022.2.
  2. Termin obrad Jury: 04.11.2022.3.
  3. Termin ogłoszenia wyników, otwarcia wystawy pokonkursowej i odbioru nagród: 25.11.2022.
  4. Termin odbioru prac: od 08.12.2022 do 16.12.2022.

 

  • W terminie wyznaczonym przez organizatorów należy przekazać prace wraz z Kartą Zgłoszenia Uczestnictwa na adres:

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej
ul. Oskara Sosnowskiego 11,
pok. 007
15-893 Białystok

  • Prace można składać osobiście lub przesyłać. Prace doręczone po upływie terminu wyznaczonego przez organizatorów nie zostaną dopuszczone do konkursu.
  • Na opakowaniu pracy (wymagana jest plastikowa teczka) należy umieścić hasło „Konkurs Drewno w Architekturze”, a także informacje: nazwa wydziału i uczelni, adres, telefon.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie w REGULAMINIE.

Karta Zgłoszenia Uczestnictwa

(kliknij i ściągnij plik .doc)