Rozstrzygnięcie konkursu „Drewno w Architekturze”

Zgodnie z harmonogramem konkursu „Drewno w Architekturze” 5 listopada 2021 roku odbyło się posiedzenie Jury konkursu. Jury w składzie: dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz, prof. PB, Dziekan Wydziału Architektury PB (Przewodniczący Jury), Tomasz Duryński (kierownik Działu Kreowania Produktu DANWOOD S.A.), dr inż. arch. Adam Jakimowicz, Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy WA PB(Komisarz konkursu), arch. Waldemar Jasiewicz (Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP), arch. Tomasz Perkowski (Unihouse oddział UNIBEP S.A.), arch. Marta Sękulska-Wrońska (WXCA), dr inż. arch. Piotr Trojniel (Prezes Zarządu Białostockiego Oddziału SARP) dokonało oceny nadesłanych prac. Spośród 40 prac Jury nominowało 13 dyplomów do dalszego procedowania.

Po wielogodzinnej dyskusji Jury postanowiło przyznać trzy nagrody i dwa wyróżnienia.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 25 listopada 2021 r. o godzinie 16.00 na Wydziale Architektury PB.

Wręczaniu nagród będzie towarzyszył wykład arch. Szymona Wojciechowskiego – APA Wojciechowski Architekci.

Serdecznie zapraszamy na Wydział na Galę wręczania nagród.