Odbiór prac pokonkursowych

Prace nadesłane na ogólnopolski konkurs Drewno w Architekturze można odbierać osobiście
w dniach 26-27.11. 2018 r. w Sekretariacie Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej pok. 007 w godz. od 8.00-15.00.
Prace nieodebrane w terminie zgodnie z Regulaminem odsyłane będą na macierzyste Wydziały.


Rozstrzygnięcie konkursu „Drewno w Architekturze”

W dniu 15 listopada 2018 r. na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej odbyło się ogłoszenie wyników oraz gala wręczenia nagród w ogólnopolskim konkursie na najlepszą magisterską pracę dyplomową, a także otwarcie wystawy pokonkursowej. W uroczystości wzięli udział: Prorektor ds. Rozwoju dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. PB, Prorektor ds. Studenckich dr hab. Jarosław Perszko, prof. PB, Przewodniczący Rady Nadzorczej Unibep SA Jan Mikołuszko, przedstawiciele firmy Danwood SA, członkowie Rady Rozwoju WA, Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Ewa Welc, Kierownik Oddziału Zagospodarowania Przestrzennego PUW Andrzej Ambrożko, Dyrektor Departamentu Urbanistyki UM w Białymstoku Agnieszka Rzosińska, Miejski Konserwator Zabytków Dariusz Stankiewicz, Prezes SARP Oddział Białystok Janusz Grycel, Prezes Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP Waldemar Jasiewicz, pracownicy i studenci.

Uroczystość uświetniły wykłady zaproszonych gości – Andrzeja Lechowskiego, Dyrektora Muzeum Podlaskiego oraz dr. hab. inż. arch. Jarosława Szewczyka, prof. PB.

Podczas uroczystości Przewodniczący Rady Nadzorczej Unibep SA Jan Mikołuszko, Prezes Zarządu Unibep SA Leszek Gołąbiecki oraz Prezes Zarządu Danwood SA Jarosław Jurak otrzymali medal 40-lecia Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

 


Opinia pokonkursowa

Okoliczności związane z konkursem, który ma ambicje być wydarzeniem cyklicznym i dotyczy prac dyplomowych, spowodowały, że opinia przyjęła na siebie wyjątkowe i odrębne zadania, dlatego jej treść została świadomie spolaryzowana:

  • jest surowa i obiektywna aby pomóc w ustaleniach dotyczących organizacji przyszłych edycji i tym sposobem przyczynić się do rozwoju architektury drewnianej w Polsce, co pozwoli określić rolę, jaką może przyjąć na siebie konkurs; należy dodać, iż wyniki pokazują jak bardzo jest on potrzebny;
  • jest wyrozumiała i zachęcająca w odniesieniu się do studentów, ponieważ podjęli się tak trudnego zadania. Tu również należy się wyjaśnienie (tym razem nie tylko kierując się doświadczeniem wyniesionym z konkursu): jest to dziedzina architektury wyraźnie w Polsce zaniedbana.

W tej sytuacji przyjęto, że samo zidentyfikowanie problemów i wskazanie kierunku poszukiwań, stało się ważnym, choć dodatkowym, celem konkursu (wszak w konkursach chodzi przede wszystkim o nagrodzenie najlepszych prac). Trawestując ongiś popularne stwierdzenie McLuhana o środkach przekazu, które są przekazem, można powiedzieć, że określenie zadania jest wykonaniem zadania, i dodać, że często ważniejszym, niż sama jego realizacja. Dziś widać, iż problem właściwych relacji pomiędzy poszukiwaniem a znajdywaniem, w twórczości architektonicznej narasta, gdyż obecnie ceni się przede wszystkim znajdowanie.

Przeciwstawiając się tej tendencji, można było przyjąć następującą opinię ogólną:

Pomimo, iż nie znaleziono projektów, które by w pełni zaspokoiły oczekiwania Jury, konkurs został uznany za udany i w związku z tym przyznano wszystkie – zgodnie z regulaminem – nagrody oraz wyróżnienia.

Nagrodzono i wyróżniono prace, które były najbliższe spełnienia oczekiwań Jury, w klasycznym (witruwiańskim) zakresie wymagań postawionych architekturze drewnianej:

  • co do wykorzystania ekspresji drewna w bezpośrednim odbiorze jako ważnego czynnika w komponowaniu funkcji – utilitas;
  • co do możliwości technicznych wynikających z przydatności drewna do zadań konstrukcyjnych, osłonowych i potrzeb w zakresie wykończenia obiektu (rozwijane dzięki nowym technologiom) – firmitas;
  • co do twórczego podejścia w poszukiwaniu formy odpowiedniej – chodzi o znalezienia współczesnego lub utrzymania tradycyjnego dla drewna decorumvenustas.

W związku z powyższym postanowiono, że zalecenia pokonkursowe ograniczą się do wskazania problemów adresowanych do następującym podmiotów:

  • do nauczycieli akademickich

Należy zwrócić uwagę na potencjał drewna kryjący wyjątkowe walory funkcjonalne i konstrukcyjne, które mają stanowić o specyficznej formie architektury drewnianej. W tym celu, w procesie kształcenia, umożliwić poznanie materiału i jego możliwości w bezpośrednim doświadczeniu (praktyki, warsztaty, zaangażowanie specjalistów od drewna, realizacje eksperymentalne etc.).

  • do studentów

Kierując zalecenia ku studentom, można jedynie stwierdzić, że bez lepszego poznania drewna, bez większej znajomości tradycyjnej i współczesnej architektury drewnianej, bez indywidualnego zaangażowania się samych studentów, nie jest możliwy sukces w tej coraz bardziej popularnej, choć paradoksalnie elitarnej, dziedzinie (warto przypomnieć symboliczny i piękny tytuł Uczniowie cieśli).

 


 

Prace nagrodzone

I Nagroda

Autor: arch. EWA PISZCZEK

Tytuł pracy: „Obiekty edukacji ekologicznej w Puszczy Białowieskiej”

Promotor: dr inż. arch. Jan Kubec

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

 


 

II Nagroda

Autor: arch. WOJCIECH ZIENTEK

Tytuł pracy: „Parkupartments – system dostępnej zabudowy mieszkaniowej w oparciu o prefabrykowany szkielet drewniany”

Promotor: dr inż. arch. Agata Twardoch

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

 


 

III Nagroda

Autor: arch. EWELINA ANDRECKA

Tytuł pracy: „Uniwersalna jednostka minimalna. Mobilna alternatywa mieszkaniowa”

Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Rdzawska-Augustin

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

 

 

 

 

Wyróżnienie

Autor: arch. ALEKSANDRA ZIELONKA

Tytuł pracy: „Domus Dei. Centrum kształtowania i umacniania dóbr duchowych”

Promotor: dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

 

 

 

Wyróżnienie

Autor: arch. KAROLINA MOTYKA

Tytuł pracy: „Kabiny turystyczne na Islandii”

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki, promotor pomocniczy dr inż. arch. Katarzyna Zawada-Pęgiel

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

 

 

 

 

Prace nominowane

 

Autor: KAMILA HARUNOWICZ

Tytuł pracy: „Kaplica z centrum kontemplacyjno-rekolekcyjnym”

Promotor: dr hab. inż. arch. Anna Wierzbicka

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

 

Autor: ANNA PAWLUK

Tytuł pracy: „Szkoła podstawowa na Ruczaju w Krakowie”

Promotor: dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

 

Autor: MAGDA BYKOWSKA

Tytuł pracy: „Kładka w koronach drzew”

Promotor: dr inż. arch. Janusz Grycel

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

 

Autor: DOMINIK ANGERMAN

Tytuł pracy: „Dom usługowo-mieszkaniowy w konstrukcji drewnianej, Wrocław”

Promotor: dr inż. arch. Ada Kwiatkowska

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

 

Autor: PAULINA PRYZOWICZ

Tytuł pracy: „Przestrzeń dialogu z naturą”

Promotor: dr hab. inż. arch. Jarosław Szewczyk, prof. PB

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

 

Autor: KAROLINA BANACH

Tytuł pracy: „Architektura polisensoryczna, rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku, Gdynia, Redłowo”

Promotor: dr inż. arch. Jarosław Bąkowski

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

 

 

 


 

2.11.2018

Rozstrzygnięcie konkursu „Drewno w Architekturze”

Zgodnie z harmonogramem ogólnopolskiego konkursu na najlepsze magisterskie prace dyplomowe „Drewno w Architekturze” 29 października 2018 roku odbyło się posiedzenie Jury konkursu.

Jury w składzie: dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz, prof. PB (Przewodniczący Jury), prof. dr hab. inż. arch. Konrad Kucza-Kuczyński (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej), dr inż. arch. Romuald Loegler (Atelier Loegler Architekci), arch. Andrzej Chwalibóg (Pracownia Projektowa ARCH ITO), arch. Tomasz Duryński (Kierownik Działu Architektury DANWOOD S.A.), Roman Jakubowski (Dyrektor Unihouse Oddział UNIBEP S.A.), dr inż. arch. Adam Jakimowicz (Komisarz konkursu) dokonało oceny nadesłanych prac. Jury podkreśliło wysoki poziom prac i spośród 38 nominowało 11 dyplomów do dalszego procedowania. Po wielogodzinnej dyskusji Jury postanowiło przyznać trzy nagrody i dwa wyróżnienia.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 15 listopada o godzinie 14.00 na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.

Serdecznie zapraszamy na Wydział na Galę wręczania nagród.