2.11.2018

Rozstrzygnięcie konkursu „Drewno w Architekturze”

Zgodnie z harmonogramem ogólnopolskiego konkursu na najlepsze magisterskie prace dyplomowe „Drewno w Architekturze” 29 października 2018 roku odbyło się posiedzenie Jury konkursu.

Jury w składzie: dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz, prof. PB (Przewodniczący Jury), prof. dr hab. inż. arch. Konrad Kucza-Kuczyński (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej), dr inż. arch. Romuald Loegler (Atelier Loegler Architekci), arch. Andrzej Chwalibóg (Pracownia Projektowa ARCH ITO), arch. Tomasz Duryński (Kierownik Działu Architektury DANWOOD S.A.), Roman Jakubowski (Dyrektor Unihouse Oddział UNIBEP S.A.), dr inż. arch. Adam Jakimowicz (Komisarz konkursu) dokonało oceny nadesłanych prac. Jury podkreśliło wysoki poziom prac i spośród 38 nominowało 11 dyplomów do dalszego procedowania. Po wielogodzinnej dyskusji Jury postanowiło przyznać trzy nagrody i dwa wyróżnienia.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 15 listopada o godzinie 14.00 na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.

Serdecznie zapraszamy na Wydział na Galę wręczania nagród.