Nagrody dla autorów prac

PIERWSZA NAGRODA

8 000zł

DRUGA NAGRODA

6 000zł

TRZECIA NAGRODA

4 000zł

WYRÓŻNIENIA

Dwa równorzędne po 2 000zł

 

Nagrody dla promotorów

PIERWSZA NAGRODA

2 000zł

DRUGA NAGRODA

2 000zł

TRZECIA NAGRODA

2 000zł

WYRÓŻNIENIA

Dwa równorzędne po 1000zł